Marketing rekomendacji

Kilka słów o marketingu rekomendacji

Marketingu rekomendacji często pojawia się w Internecie jako temat artykułów. Nie zawsze podawane informacje są wiarygodne i pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Przedstawię krótkie wyjaśnienie oraz mechanizm działania dobrze prowadzonych akcji rekomendacji.

Marketing rekomendacji –  działania marketingowe, których zadaniem jest  wywołanie spontanicznie wypowiadanych rekomendacji wśród  zwykłych konsumentów. Podstawą  spontanicznych rekomendacji jest osobiste doświadczenie z produktem i wykorzystanie narzędzi dostarczanych przez marketera wspomagających rozpowszechnianie się rekomendacji. W praktyce marketing rekomendacji to bardzo pozytywne doświadczenie dla wielu konsumentów. Często słyszymy od znajomych rekomendacje produktów, które mieli okazję poznać. Zazwyczaj takie polecanie jest bardzo skuteczne. Z powodzeniem można wykorzystywać je w marketingu. Należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Opiszę takie właśnie okoliczności.

Narzędzia marketingu rekomendacji (najczęściej stosowane): product seeding. Podstawową formą realizacji marketingu rekomendacji są działania „product seeding. Polegają one na dostarczeniu konsumentom, pełnowartościowych produktów z próbkami dla znajomych. Celem jest stworzenie konsumentom możliwości poznania produktu oraz łatwego dostępu do informacji o nim.

Do kampanii marketingu rekomendacji są angażowane osoby, które lubią testować nowe produkty, jako pierwsze chcą na rynku otrzymywać informacje o nowych produktach. Ważne jet to, że nie otrzymują za to wynagrodzenia. Uczestnicy kampanii przekazują nieopłaconą i szczerą opinię  znajomym, rodzinie i bliskiemu otoczeniu. Tylko dobrowolnie oraz poparte przekonaniem o słuszności rekomendowania opinie są naprawdę skuteczne.

Marketing rekomendacji dostarcza wielu różnych możliwości i można dostosować kampanię rekomendacji do całej strategii działań marketingowych .

We wszystkich działaniach zawsze najważniejsze jest osobiste doświadczenie konsumenta z produktem/usługą to gwarantuje szczere opinie.